MK 15,000(Fixed)

*CHIVOMEREZI*
AWA NDI MANKHWALA OMWE AKUTHANA NDI MATENDA MONGA:

πŸ“ Cancer
πŸ“ Stroke(Kufa kwa ziwalo
πŸ“ Diabetes(Shuga)
πŸ“ HIV(Immune Boosting)
πŸ“ Asthma
πŸ“ Ulcers(Zilonda za m’mimba)
πŸ“ Pneumonia
πŸ“ Kidney Disease(Matenda a Chiwindi)
πŸ“ Bone and Joint Disease
πŸ“ Back Pain(Kuwawa kwa Nsana)
πŸ“ Liver Disease(Matenda a Mphafa)
πŸ“ Menstrual Disorders(Kusamba Kosalongosoka)
πŸ“ STIs(Matenda Opatsirana Pogonana)
πŸ“ Piles(Mudzi)
πŸ“ TB(Tuberclosis)
πŸ“ BP(Blood Pressure)
πŸ“ Erectile Dysfunction(Kukanika kuima kwa abambo)
πŸ“ Body Cleaner(Kuchapa Mthupi)
πŸ“ All Fertility Problems(Mavuto onse okhuza kubereka)
πŸ“ Weight Gain
*NDI*
ZINA ZAMBIRI
DZIWANI KUTI MANKHWALAWA NDI ABWINO KWAMBIRI KWA MUNTHU YEMWE CHITETEZO CHA MTHUPI LAKE CHATSIKA NDIPO THANZI LAKE SILIKULONGOSOKA CHIFUKWA MANKHWALAWA AMAKWEZA CHITETEZO CHANU MWACHANGU KWAMBIRI

MANKHWALAWA AKUPEZEKA KU *BLANTYRE* NDI KU *CHIRADZULU* KOMANSO TIMATUMIZA KULIKONSE

MUKAFUNA KUDZIWA ZAMBIRI IMBANI KAPENA WHATSAPP PA MANAMBALA AWA:
*0884500809/0991415832*
Wish you *Good* *Healthy*
Your *Healthy* is our *Priority*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *